FAQ Dodatne storitve

WSH

Pranje proizvodov s posebnim čistilnim sredstvom v vodni raztopini pred in/ali po toplotni obdelavi. Pranje pred toplotno obdelavo se izvaja za čiščenje mastne površine ali odstranjevanje emulzij mehanskih obdelav ali drugih emulzij za zagotavljanje stabilnosti površine po toplotni obdelavi ali kemično-termični obdelavi površine ter zagotavljanje najvišje kakovosti proizvodov. Pranje po toplotni obdelavi se izvaja na proizvodih kaljenih v olju.

NSP

Proces peskanja je obstreljevanje površine s keramičnimi kroglicami za (1) čiščenje površine in priprava pred npr. postopkom nitriranja, (2) s tlačno obremenitvijo površine se zagotovi odpornost na obremenitve pri uporabi.

NTP

Pravilna priprava površine je bistvenega pomena za uspešno nitriranje. Posebno pozornost se nameni pripravi kritičnih proizvodov. NTP postopek je namenjen za pripravo posebnih delov pred postopkom nitriranja.

NCP

Proizvodi za nitriranje so na določenih površinah zaščiteni pred nitriranjem, predvsem tam, kjer trda površina ni dovoljena ali pa je s tem preprečena krhkost. Primer so ostri robovi, navoj, površine za naknadno obdelavo ali drugo.

HTD

Tehnološki postopek toplotne obdelave razvit posebej po zahtevah kupca (Heat Treatment Development – HTD). Storitev je namenjena zahtevnim serijskim proizvodom s posebnimi zahtevami, ki jih ne moremo obdelati po standardnih postopkih. Razvije se individualni tehnološki postopek namenjen zahtevam, opravi se testiranje in potrditev celotne šarže. Kupec potrdi rezultate dobljene na lastnih proizvodih, tehnološki postopek je shranjen pod imenom kupca/proizvoda, tako da je ponovljivost zagotovljena.

Kupcu se zaračuna razvoj postopka po strošku dobljenem z vsoto: (1) števila porabljenih ur razvojnega tehnologa obračunanih po veljavni urni postavki, (2) številu ur testiranja obračunanih veljavni urni postavki opreme v kateri poteka, in (3) uporabljene storitve laboratorija po ceniku laboratorija.

FIX

Zahtevnejši serijski proizvodi zahtevajo posebne priprave ali nosilce, kamor proizvode naložimo za izvedbo toplotne obdelave. Priprave omogočajo, da proizvodi potujejo v toplo komoro peči, gredo na kaljenje, pranje in popuščanje vedno v ustrezni legi. Priprave so posebej projektiranje za dosego ustreznih mikrostrukturnih, mehanskih in dimenzijskih lastnosti proizvodov. Izvajalec je dolžan kupcu predstaviti način izvedbe toplotne obdelave in opozoriti na prednosti dosežene z izdelavo individualnih priprav.

Kupcu se izdelava individualnih šaržnih priprav zaračuna po strošku dobljenem z vsoto: (1) števila porabljenih ur razvojnega tehnologa obračunanih po veljavni urni postavki, (2) strošku izdelave šaržne priprave.

PPAP

Serijska proizvodnja proizvodov z najvišjimi standardi kakovosti zahteva pripravo dokumentacije z natančno opredelitevijo procesa. Dokumentacija vsebuje natančne smernice za testiranje, uvajanje in izvedbo proizvodnega procesa, vključno z diagrami poteka procesa, FMEA analize tveganja za manj neskladnosti in možnosti za zmanjšanje tveganj in napak. Proizvodni proces je podrobneje opredeljen v Planu obvladovanja vključno z uporabljeno opremo, nadzorom procesov in smernic za zagotavljanje kakovosti, pakiranja in pošiljanja.

Za izvedbo storitev serijskih proizvodov z najvišjimi zahtevami nudimo kupcu pripravo APQP in PPAP procedure, ter skladno izvajanje storitve toplotne obdelave. Postopki se običajno uporabljajo za proizvode namenjene avtomobilski industriji.

Pripravo postopkov kupcu zaračuna po strošku QA tehnologa in po ceniku laboratorija.

SIM

Kontrola deformacij pri toplotni obdelavi je še posebej zahtevna pri tehničnih zahtevah serijskih proizvodov. Razpoložljivosti informacij o zaostalih napetostih in deformacij v proizvodih po toplotni obdelavi predstavlja osnovo za dimenzijske prilagoditev proizvodov pred toplotno obdelavo ali prilagoditev tako, da bodo mere proizvoda po izvedeni toplotni obdelavi v zahtevanem tolerančnem območju. Po tehnologiji SIM se izvede virtualizacija procesa toplotne obdelave s ciljem določitve deformacijskega stanja proizvoda ter njegovih mehanskih lastnosti po toplotni obdelavi.

Na podlagi SIM rezultatov lahko prilagodimo dimenzije proizvoda pred toplotno obdelavo tako, da proizvodi po toplotni obdelavi popolnoma ustrezajo tako dimenzijskim zahtevam kot tudi mikrostrukturnim in mehanskim.

Zaradi tehnologije SIM se lahko izloči končna mehanska obdelava po toplotni obdelavi. Tehnologija SIM se predstavi na podlagi zahteve kupca.

SPC

Meritve dimenzij in drugih ključnih lastnosti proizvodov serijske proizvodnje se praviloma izvaja na statistično reprezentativnem vzorcu. Na osnovi statističnega vrednotenja rezultatov meritev, se napove sposobnost odklona izmerjenih parametrov za celotno proizvodnjo.

Kupcem nudimo statistično vrednotenje izbranih veličin merjenih v našem laboratoriju za zagotavljanje najvišje stopnje stabilnosti in zanesljivosti procesa.

Kupcu zaračunamo storitev SPC na podlagi števila porabljenih ur QA tehnologa in po ceniku laboratorija.

DIM

Kontrola dimenzij je pomembna v primeru nadaljevanja mehanske obdelave serijskih proizvodov na avtomatskih obdelovalnih strojih, kjer bi povečane deformacije, ki se lahko pojavijo med procesom toplotne obdelave povzročile okvare, lome strojev in s tem zastoje v postopku mehanske obdelave.

Kupcu nudimo izvajanje kontrole dimenzij proizvodov pred in/ali po opravljeni toplotni obdelavi. DIM se lahko izvaja na statističnem vzorcu oziroma tudi na vseh toplotno obdelanih vzorcih. V skladu s storitvijo DIM lahko kupcu ponudimo tudi korekcijsko mehansko odpravljanje deformacij proizvodov ali ravnanje (glej storitev LEV).

Storitev DIM se zaračunava na podlagi števila porabljenih ur delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju kontrole.

DIM 3D

Kupcu nudimo izvajanje celovitih dimenzijskih meritev z uporabo sodobne 3D merilne opreme. Oprema se lahko programira glede na posebne zahteve kupca za pripravo celovitih merilnih protokolov geometrijsko kompleksnih proizvodov pred ali po toplotni obdelavi.

Ceno storitve DIM 3D kupcu podamo po predstavitvi tehničnih zahtev.

LEV

Storitev LEV je namenjena korekcijskemu mehanskemu odpravljanju deformacij proizvodov zaradi toplotne obdelave. Pri določenih proizvodih so zahtevana tolerančna območja določenih mer taka, da jih s standardnimi tehnološkimi postopki ne moremo doseči. V teh primerih so s koriščenjem storitve LEV tudi kritične mere v zahtevanih tolerančnih območjih. Storitev LEV se običajno kombinira s storitvijo DIM ali DIM 3D.

Storitev LEV kupcu podamo po predstavitvi tehničnih zahtev.

LAB

Kupcu nudimo izvedbo številnih laboratorijskih meritev, od posameznega testiranja in merjenja do celotne izvedbe mehanskih in mikrostrukturnih preiskav materialov z izdajo merilnega poročila ali izdajo certifikata kontrole v skladu s standardom EN 10204.

Storitve laboratorija (kot npr. analiza mikrostruktur, profili trdot, kemijske analize, analize lomov, druge mehanske analize, analize vsebnosti nečistoč na površini itd.) so navedene v ceniku laboratorija.

COR

Izdelki iz nizko legiranih jekel so podvrženi koroziji. V primerih skladiščenja ali zahtevnejših transportov izdelkov po toplotni obdelavi, predvsem tistih izdelanih iz nizko legiranih jekel na katerih niso bili izvedeni tehnološki postopki termične kemične obdelave, ki preprečujejo nastanek korozije, je potrebno posebej zaščititi proti pojavu korozije. Kupcu nudimo posebne preverjene korozijske zaščite njihovih izdelkov.

Storitev COR zaračunavamo kupcu v skladu s splošnim cenikom.

PAC

Kupcu nudimo posebno storitev pakiranja, ki jo izvajamo v celoti po predpisih kupca. Storitev pride v poštev v primeru občutljivih izdelkov kot tudi v primeru direktnih odprem po posebej zahtevanih protokolih.

Ceno storitve PAC lahko kupcu podamo po predstavitvi izdelka in zahtev pakiranja.

LOG

Kupcu nudimo izvedbo celovitega logističnega servisa, v katerega je vključen prevzem izdelkov na lokaciji kupca kot dostava na zahtevano lokacijo.

Storitev LOG zaračunavamo kupcu v skladu s splošnim cenikom , za posebne logistične zahteve pa kupcu pripravimo ponudbo.

STOR

Kupcu nudimo shranjevanje dokumentacije o procesu izvedene toplotne obdelave in vseh opravljenih laboratorijskih meritvah in analizah tudi za posebej dogovorjeni čas. Storitev STOR zaračunavamo kupcu v skladu s splošnim cenikom.