Nitriranje in nitrokarburiranje

 • Proizvod

 • +

 • Toplotna obdelava

 • +

 • Dodatna storitev

 • =

 • Proizvod *

* toplotno obdelan proizvod z izboljšanimi materialnimi lastnostmi


Vrsta naprednih nitrirnih in nitrokarburirnih procesov, ki so primerna za večino zahtevnih industrijskih aplikacij. Od kontroliranih plinskih in nizkotlačnih plinskih procesov preko plazemskega nitriranja in nitrokarburiranja.

Toplotna obdelava

Nitriranje in Nitrokaruriranje

Nitop® optimizirani plinsko-nitrirni in nitrokarburirni proces

Uporaba

Za vsako industrijsko aplikacijo s posebnimi površinskimi zahtevami, od obrabno obstojnih vodil do orodij za delo v vročem in proizvodov z zahtevami po korozijski obstojnosti.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1200 x 1000 x 1800 mm, ki so obdelani v temperaturnem območju med 490°C in 570°C, odvisno od izbranega postopka.

Izberi proces NITOP®:

 • NITOP-TL®

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino brez spojinske plasti

 • NITOP-M®

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino s tanko in duktilno »gama primarno« spojinsko plastjo.

 • NITOP-T®

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino in trdo »epsilon« spojinsko plastjo.

 • NITOP-C®

  Nitrokarburiranje - spojinska plast z visokim deležem epsilon faze

Plaznit® optimizirani proces plazemskega nitriranja

Uporaba

Za vsako industrijsko aplikacijo s posebnimi površinskimi zahtevami, od obrabno obstojnih vodil do orodij za delo v vročem in proizvodov z zahtevami po korozijski obstojnosti.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 1000 kg in dimenzij do 600 x 600 x 1000 mm, ki so obdelani v temperaturnem območju med 490°C in 570°C, odvisno od izbranega postopka.

Izberi proces PLAZNIT®:

 • PLAZNIT-TL®

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino brez spojinske plasti

 • PLAZNIT-M®

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino s tanko in duktilno »gama primarno« spojinsko plastjo.

 • PLAZNIT-T®

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino in trdo »epsilon« spojinsko plastjo.

 • PLAZNIT-C®

  Nitrokarburiranje – spojinska plast z visokim deležem epsilon plasti z kontrolirano stopnjo poroznosti

Nvac nizkotlačno plinsko nitriranje posebej optimizirano za dane aplikacije

Uporaba

Za vsako industrijsko aplikacijo s posebnimi površinskimi zahtevami, od obrabno obstojnih vodil do orodij za delo v vročem in proizvoodv z zahtevami po korozijski obstojnosti.

Tehnične specifikacije

Masa proizvodov do 3000 kg in dimenzij do 1200 x 1000 x 1800 mm, ki so obdelani v temperaturnem območju med 490°C in 570°C, odvisno od izbranega postopka.

Izberi proces NVAC:

 • NVAC-TL

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino brez spojinske plasti

 • NVAC-M

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino s tanko in duktilno »gama primarno« spojinsko plastjo.

 • NVAC-T

  Nitriranje - difuzijska cona z izbrano globino in trdo »epsilon« spojinsko plastjo.

 • NVAC-C

  Nitrokarburiranje - spojinska plast z visokim deležem epsilon faze z kontrolirano stopnjo poroznosti

Dodatna storitev

Priprava materiala

 • WSH

  Priprava površine s pranjem v vodni raztopini

 • NSP

  Priprave površine s peskanjem s keramičnimi kroglicami

 • NTP

  Priprava površine s termičnim postopkom

 • NCP

  Priprava površine z kemično/mehanično zaščito

Razvoj postopkov

 • HTD

  Tehnološki postopek toplotne obdelave razvit po zahtevah kupca

 • FIX

  Razvoj in izdelava posebnih priprav za postopke toplotnih obdelav

 • PPAP

  Razvoj APQP in PPAP dokumentacije

 • SIM

  Virtualizacija materiala in procesa toplotne obdelave

Kontrola procesov

 • SPC

  Statistično obvladovanje procesa

 • DIM

  Kontrola dimenzij

 • DIM3D

  Kontrola dimenzij z uporabo 3D merilnega sistema

 • LEV

  Korekcija dimenzij proizvodov po toplotni obdelavi

 • ARC

  Arhiviranje dokumentacije

Laboratorijske storitve

 • LAB

  Laboratorijske storitve

Zaščita materiala in pakiranje

 • COR

  Korozijska zaščita

 • PAC

  Pakiranje po zahtevah kupca

Logistične storitve

 • LOG

  Logistične storitve